Gebruik WMO bij aanschaf scootmobiel

 

Een scootmobiel schaft u niet elke dag aan. Vaak komt de investering van de scootmobiel op de schouders neer van de koper. Dan is het goed te weten dat de fiscus in veel situaties een stuk van deze investering voor haar rekening neemt. Het fiscale voordeel op een scootmobiel is uiteraard afhankelijk van het inkomen. Maar de mogelijkheid tot een teruggave van de belastingdienst is aanwezig.

Wet Maatschappelijke Ordening
Sinds 2007 is de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) in werking getreden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Dit geldt onder anderen voor ouderen en gehandicapten De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Door deze wet kunnen mensen ondersteuning krijgen van de gemeente voor bijvoorbeeld de volgende zaken:
-       hulp bij het huishouden, zoals opruimen, schoonmaken en ramen zemen
-       aanpassingen in de woning zoals een traplift of een verhoogd toilet;
-       ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers
-       vervoersvoorzieningen in de regio voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen, zoals de taxibus, een taxikostenvergoeding of een scootmobiel;
 
Scootmobiel via WMO
Als u graag mobiel wilt blijven is de scootmobiel de oplossing en daarvoor kunt u ook ondersteuning krijgen vanuit de gemeente. Elke gemeente bepaalt echter zelf welke Wmo-voorzieningen precies worden aangeboden en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente. De procedure is echter vaak erg bewerkelijk en neemt veel tijd in beslag. De totale financiële situatie van de aanvrager wordt onder de loep genomen. Uiteindelijk worden de meeste scootmobielen (± 90%) door gemeenten verstrekt vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Er bestaat altijd nog een mogelijkheid dat de aanvraag wordt afgewezen. Aanvragers zijn over het algemeen tevreden over de indicatiestelling in het kader van de WMO. 77% van de aanvragers vinden dat de gemeente bij het behandelen van de aanvraag genoeg aandacht besteedt aan hun persoonlijke situatie.
 
Voorlichting
Het is belangrijk dat de scootmobielkoper zich van te voren goed laat voorlichten door een specialist of een  belastingadviseur van de belastingdienst. De aftrekpost voor een scootmobiel noemt men “hulpmiddel”. ‘’Hulpmiddelen zijn voorzieningen of apparaten waardoor de scootmobielgebruiker normale lichaamsfuncties kan blijven uitoefenen, wat  zonder deze hulpmiddelen niet meer zou kunnen.’’
 
Eigen bijdrage
Soms moet u een eigen bijdrage betalen wanneer u in aanmerking komt voor een scootmobiel. Uw gemeente bepaalt of u een eigen bijdrage voor de Wmo moet betalen en hoeveel. De gemeente bepaalt of een persoon de vervoersvoorziening via een financiele tegemoetkoming krijgt, in nature of middels Pgb.
 
Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen
Het kabinet wil de eigen bijdrage voor de Wmo verhogen voor mensen met een eigen vermogen. Daarom zal 4% van het box 3 vermogen worden opgeteld bij het inkomen waarover de eigen bijdrage wordt berekend. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hiervoor een wetsvoorstel ingediend. Dit wetsvoorstel wordt openbaar zodra de Tweede Kamer het zal behandelen. Als de Tweede en Eerste Kamer met deze wet akkoord gaan, geldt de regeling vanaf 1 januari 2013.
 
Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan zijn er twee mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:
-       U kiest voor PGB. Dit bedrag kunt u zelf inzetten voor een scootmobiel.
-       U kiest voor Zorg in natura. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort scootmobiel u krijgt.
 
Bron: www.rijksoverheid.nl
 
Laatste tweets
Volg ons op Twitter